Publicacions

Seleccione una col·lecció
Totes les publicacions
Actes
Catàlegs
Clàssics Valencians
Didàctica
Discos Compactes
Documentals
Documents
Documents Històrics Valencians
Facsímils
Gràfica
Auques
Còmics
Lèxics
Fitxes
Pòsters
Tríptics
Manuals
Onomàstica
Antroponímia
Toponímia
Toponímia dels Pobles Valencians
Recerca
Reglaments
Textos Normatius
Textos Religiosos
Textos Valencians
Vocabularis
[Fora de col·lecció]

Últimes publicacions
Actes de la VII Jornada sobre els Escriptors Valencians Actuals. Josep Lozano. València 2018

Actes de la VII Jornada sobre els Escriptors Valencians Actuals. Josep Lozano. València 2018

2021

Vicent Ferrer. Projecció europea d’un sant valencià

Vicent Ferrer. Projecció europea d’un sant valencià

Albert G. Hauf i Francisco M. Gimeno, eds.

2021

Papers de l’observador

Papers de l’observador

Joan Francesc Mira

2020