CASTELLANO | ENGLISH

SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA

Vos donem la benvinguda a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

L’AVL és una institució participativa i oberta a la societat contemporània que, a més de determinar la normativa lingüística del valencià, també té entre les seues competències vetlar per l’ús públic i social de la nostra llengua. 


El valencià és el nostre signe d’identitat més rellevant, el nostre bé cultural més preat, el que ens dona sentit i ens identifica com a poble. És per això que ha de ser, en tots els àmbits d’ús, un instrument de concòrdia, de diàleg, d’entesa, d’unió i d’identificació per a la ciutadania. 


Les persones que integrem l’Acadèmia Valenciana de la Llengua treballem amb rigorositat, des de l’acord, el consens i l’harmonia, perquè el poble valencià valore, estime i use la llengua pròpia, ja que és la nostra obligació preservar el patrimoni lingüístic i cultural que ens han llegat els nostres avantpassats a fi de fer-lo créixer, transmetre’l i assegurar-ne el futur per a les generacions venidores. 


El camí de l’AVL és el de bastir ponts. Per això, impulsarem les noves tecnologies i usarem les ferramentes i els mitjans que calguen per a estar més prop de la societat a la qual servim i per a difondre cada dia millor el treball, els projectes, les activitats i les publicacions de l’AVL.


El web és un instrument constant de comunicació per a donar a conéixer la institució. Si aguaitem per esta finestra es pot seguir el quefer quotidià de l’AVL, el treball de les seccions i comissions, els informes i acords, els projectes i les publicacions, les activitats i les notícies més destacades. A més, podeu consultar, entre altres, el Diccionari Normatiu Valencià, les Gramàtiques Normatives, el Nomenclàtor Toponímic Valencià, el Portal Terminològic Valencià i el Corpus Informatitzat del Valencià.


La nostra llengua necessita que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua estiga al costat de totes les persones que utilitzen, i que aspiren a utilitzar, el valencià en tots els àmbits en el seu dia a dia. Volem donar-nos a conéixer cada dia més i millor, i és amb eixe compromís que continuarem enfortint i projectant la nostra institució.

Foto pàgina salutació Presidenta AVL

La presidenta de l’AVL

 

SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA

Més informació

Vos donem la benvinguda a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.


L’AVL és una institució participativa i oberta a la societat contemporània que, a més de determinar la normativa lingüística del valencià, també té entre les seues competències vetlar per l’ús públic i social de la nostra llengua. 


El valencià és el nostre signe d’identitat més rellevant, el nostre bé cultural més preat, el que ens dona sentit i ens identifica com a poble. És per això que ha de ser, en tots els àmbits d’ús, un instrument de concòrdia, de diàleg, d’entesa, d’unió i d’identificació per a la ciutadania. 


Les persones que integrem l’Acadèmia Valenciana de la Llengua treballem amb rigorositat, des de l’acord, el consens i l’harmonia, perquè el poble valencià valore, estime i use la llengua pròpia, ja que és la nostra obligació preservar el patrimoni lingüístic i cultural que ens han llegat els nostres avantpassats a fi de fer-lo créixer, transmetre’l i assegurar-ne el futur per a les generacions venidores. 


El camí de l’AVL és el de bastir ponts. Per això, impulsarem les noves tecnologies i usarem les ferramentes i els mitjans que calguen per a estar més prop de la societat a la qual servim i per a difondre cada dia millor el treball, els projectes, les activitats i les publicacions de l’AVL.


El web és un instrument constant de comunicació per a donar a conéixer la institució. Si aguaitem per esta finestra es pot seguir el quefer quotidià de l’AVL, el treball de les seccions i comissions, els informes i acords, els projectes i les publicacions, les activitats i les notícies més destacades. A més, podeu consultar, entre altres, el Diccionari Normatiu Valencià, les Gramàtiques Normatives, el Nomenclàtor Toponímic Valencià, el Portal Terminològic Valencià i el Corpus Informatitzat del Valencià.


La nostra llengua necessita que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua estiga al costat de totes les persones que utilitzen, i que aspiren a utilitzar, el valencià en tots els àmbits en el seu dia a dia. Volem donar-nos a conéixer cada dia més i millor, i és amb eixe compromís que continuarem enfortint i projectant la nostra institució.

La presidenta de l’AVL