CASTELLANO | ENGLISH

Seccions i comissions

Secció d’Onomàstica

Presidència:

Secretaria:

Vocalies:

RAMON FERRER NAVARRO

IMMACULADA CERDÀ SANCHIS

JORDI COLOMINA I CASTANYER

BRAULI MONTOYA ABAT

SANDRA MONTSERRAT BUENDÍA

ALFONS VILA MORENO

Secció d’Onomàstica

Presidència:

RAMON FERRER NAVARRO

Secretaria:

IMMACULADA CERDÀ SANCHIS

Vocalies:

JORDI COLOMINA I CASTANYER

BRAULI MONTOYA ABAT

SANDRA MONTSERRAT BUENDIA

ALFONS VILA MORENO