CASTELLANO | ENGLISH

ACORDS

Normatius

Acord normatiu de 4 de juny del 2021

Acord normatiu de 1 de juny del 2018

Acord normatiu de 20 de maig del 2002

Acord normatiu de 25 de març del 2002

No normatius

Declaració de l’AVL sobre la competència lingüística del personal de les administracions valencianes com a garantia dels drets lingüístics dels valencians (13 gener 2017) 

Informes a projectes legislatius i reglamentaris

Informe de l’AVL sobre el projecte de Decret del Consell, pel qual es modifiquen: el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum, i es desplega l’ordenació general de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana, i el Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s’establix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana (Acord núm. 143 de la Junta de Govern, de 23 de setembre del 2015) 

Informe al projecte d’Orde que regula el procediment d’autorització del projecte lingüístic de centre (Acord núm. 181 de la Junta de Govern, de 26 de novembre del 2014)