CASTELLANO | ENGLISH

Seccions i comissions

Secció de Documentació i Literatura

Presidència:

Secretaria:

Vocalies:

MARIA ÀNGELS FRANCÉS DÍEZ

 ÀNGELS GREGORI PARRA

ARTUR AHUIR I LÓPEZ

JOSEP PALOMERO ALMELA

Secció de Documentació i Literatura

Presidència:

MARIA ÀNGELS FRANCÉS DÍEZ

Secretaria:

ÀNGELS GREGORI PARRA

Vocalies:

ARTUR AHUIR I LÓPEZ

JOSEP PALOMERO ALMELA