CASTELLANO | ENGLISH

DOCUMENTS NORMATIUS

Diccionari Normatiu Valencià (DNV)

El Diccionari Normatiu Valencià és l’obra de referència lexicogràfica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. El DNV conté més de noranta-quatre mil entrades i incorpora, a més, tota una sèrie d’informacions complementàries de gran utilitat per a l’usuari, com ara la transcripció fonètica i l’opció de reproducció sonora de totes les paraules, la conjugació completa de tots els verbs o diverses marques d’ús per a orientar el lector sobre la correcta utilització dels mots segons els diferents àmbits lingüístics.

Gramàtiques Normatives Valencianes (Gramàtic-ON)

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, a través de l’aplicació web Gramàtiques Normatives Valencianes (Gramàtic-ON), vol facilitar a tots els interessats l’accés a les obres de contingut gramatical publicades per la institució en format de llibre; concretament, la Gramàtica valenciana bàsica (citada normalment com a GVB) i la Gramàtica normativa valenciana (GNV). A més d’afavorir l’accés a estes obres, l’aplicació conté tot un conjunt de recursos i utilitats per a proporcionar una resposta ràpida a qualsevol consulta que puga suscitar dubtes relacionats amb qüestions gramaticals.