CASTELLANO | ENGLISH

DOCUMENTS NORMATIUS

Diccionari Normatiu Valencià (DNV)

El Diccionari Normatiu Valencià és l’obra de referència lexicogràfica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. El DNV conté més de noranta-quatre mil entrades i incorpora, a més, tota una sèrie d’informacions complementàries de gran utilitat per a l’usuari, com ara la transcripció fonètica i l’opció de reproducció sonora de totes les paraules, la conjugació completa de tots els verbs o diverses marques d’ús per a orientar el lector sobre la correcta utilització dels mots segons els diferents àmbits lingüístics.

 

Gramàtiques Normatives Valencianes (Gramàtic-ON)

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, a través de l’aplicació web Gramàtiques Normatives Valencianes (Gramàtic-ON), vol facilitar a tots els interessats l’accés a les obres de contingut gramatical publicades per la institució en format de llibre; concretament, la Gramàtica valenciana bàsica (citada normalment com a GVB) i la Gramàtica normativa valenciana (GNV). A més d’afavorir l’accés a estes obres, l’aplicació conté tot un conjunt de recursos i utilitats per a proporcionar una resposta ràpida a qualsevol consulta que puga suscitar dubtes relacionats amb qüestions gramaticals.

Actualitzacions del DNV

El Diccionari Normatiu Valencià és una obra dinàmica, que s’actualitza tots els mesos com a resultat del treball de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que observa atentament la realitat social i va seleccionant les innovacions lingüístiques que considera que convé incorporar al diccionari. Tot este treball es traduïx en noves entrades, accepcions o locucions, que amplien o matisen el repertori de les veus ja existents. Però sovint també es fan modificacions de les definicions de paraules ja incorporades per a fer-les més precises, o s’afigen exemples per a situar-les en un context i facilitar així la seua comprensió. La llengua és un codi viu, i el diccionari aspira a ser una ferramenta útil que ajude els parlants en les seues necessitats comunicatives. Amb esta finalitat, en l’enllaç següent es poden veure totes les modificacions incorporades en el DNV des de l’any 2017, desglossades mes a mes: