CASTELLANO | ENGLISH

Seccions i comissions

Secció de Publicacions i Comunicació

Presidència:

Secretaria:

Vocalies:

IMMACULADA CERDÀ SANCHIS

CARME MANUEL CUENCA

ÀNGEL V. CALPE CLIMENT

RAMON FERRER NAVARRO

TUDI TORRÓ FERRERO

ALFONS VILA MORENO

Secció de Publicacions i Comunicació

Presidència:

IMMACULADA CERDÀ SANCHIS

Secretaria:

CARME MANUEL CUENCA

Vocalies:

ÀNGEL V. CALPE CLIMENT

RAMON FERRER NAVARRO

ALFONS VILA MORENO