CASTELLANO | ENGLISH

Seccions i comissions

Secció de Lexicografia i Gramàtica

Presidència:

Secretaria:

Vocalies:

JOAN RAFAEL RAMOS ALFAJARÍN

JOSEP MARTINES PERES

ROSA AGOST CANÓS

ARTUR AHUIR I LÓPEZ

ÀNGEL VICENT CALPE CLIMENT

VERÒNICA CANTÓ DOMÉNECH

JORDI COLOMINA I CASTANYER

MARIA ÀNGELS FRANCÉS DÍEZ

CARME MANUEL CUENCA

MARIA JOSEP MARÍN JORDÀ

JOAN F. MIRA CASTERÀ

SANDRA MONTSERRAT BUENDÍA

ABELARD SARAGOSSÀ ALBA

Secció de Lexicografia i Gramàtica

Presidència:

JOAN RAFAEL RAMOS ALFAJARÍN

Secretaria:

JOSEP MARTINES PERES

Vocalies:

ROSA AGOST CANÓS

ARTUR AHUIR I LÓPEZ

ÀNGEL VICENT CALPE CLIMENT

VERÒNICA CANTÓ DOMÉNECH

JORDI COLOMINA I CASTANYER

MARIA ÀNGELS FRANCÉS DÍEZ

CARME MANUEL CUENCA

MARIA JOSEP MARÍN JORDÀ

JOAN FRANCESC MIRA CASTERÀ

SANDRA MONTSERRAT BUENDIA

ABELARD SARAGOSSÀ ALBA