CASTELLANO | ENGLISH

Seccions i comissions

Secció de Terminologia

Presidència:

Secretaria:

Vocalies:

ROSA AGOST CANÓS

SANDRA MONTSERRAT BUENDÍA

ARTUR AHUIR LÓPEZ

ÀNGEL VICENT CALPE CLIMENT

VERÒNICA CANTÓ DOMÉNECH

JORDI COLOMINA I CASTANYER

JOSEP MARTINES PERES

JOAN RAFAEL RAMOS ALFAJARÍN

VICENTA TASA FUSTER

Secció de Terminologia

Presidència:

ROSA AGOST CANÓS

Secretaria:

SANDRA MONTSERRAT BUENDIA

Vocalies:

ARTUR AHUIR I LÓPEZ

ÀNGEL VICENT CALPE CLIMENT

VERÒNICA CANTÓ DOMÉNECH

JORDI COLOMINA I CASTANYER

JOSEP MARTINES PERES

JOAN RAFAEL RAMOS ALFAJARÍN

VICENTA TASA FUSTER