CASTELLANO | ENGLISH

Llibre blanc de l’ús del valencià – I. Enquesta sobre la situació social del valencià. 2004

Autor:

Diversos autors | Honorat Ros (coord.)

Col·lecció:

Núm. de col·lecció:

2

Descripció física:

374 p.; 24 x 24 cm + CD

Any d’edició:

2005

ISBN:

978-84-482-4125-4

Preu:

23,03 €

L’AVL, a més de ser l’ens de referència normativa, té la competència de vetlar per l’ús normal del valencià, i és dins d’este context on s’emmarca esta obra. En este volum es presenten les dades de l’enquesta general sobre el coneixement i l’ús del valencià i una anàlisi de l’evolució sociolingüística. Els resultats s’agrupen en set capítols: el primer es referix a la metodologia; el segon resumix els resultats per al conjunt de la població; els tres següents contenen els resultats referents a grups de població específics; el següent es referix a l’evolució del coneixement i l’ús en els darrers anys, i en l’últim capítol s’oferix una invitació a continuar avançant en l’impuls de l’ús social del valencià.