CASTELLANO | ENGLISH

Manual de documentació administrativa

Autor:

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Col·lecció:

Núm. de col·lecció:

1

Descripció física:

300 p.; 24 x 17 cm

Any d’edició:

2011 (2a) / Actualització digital: juny del 2016

ISBN:

978-84-482-5509-1 (2a ed.)

Preu:

16,27 €

El llenguatge administratiu ha anat adquirint cada vegada més entitat com a llenguatge d’especialitat. Això és degut, sens dubte, a la importància que el conjunt d’administracions concedix a la comuni­cació fluida amb els ciutadans. Com a fruit d’eixa preocupació, s’ha fet un esforç global, des de les diverses administracions públiques, perquè el llenguatge utilitzat en les comunicacions adminis­tratives estiga desproveït de recaragolaments retòrics o expressions ampul·loses i arcaïtzants, i especialment de qualsevol fórmula imprecatòria susceptible de considerar-se humiliant o vexatòria per al ciutadà.

 

Des d’estos pressupòsits, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua va considerar convenient implicar-se en este procés de simplificació i racionalització del llenguatge administratiu amb l’elaboració d’este manual, l’objectiu últim del qual és facilitar la comunicació entre l’Administració i els ciutadans, no sols aportant uns models de referència dels documents administratius d’ús més freqüent, sinó també amb moltes altres referències complementàries que facen més àgil i còmoda la redacció de qualsevol document administratiu.