CASTELLANO | ENGLISH

Corpus toponímic valencià

Autor:

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Col·lecció:

Sèrie:

Toponímia

Núm. de sèrie:

1

Any d’edició:

2009

ISBN:

978-84-482-5239-7

Preu:

60 €

El Corpus toponímic valencià és el primer compendi general de toponímia valenciana normalitzada per una institució normativa. Elaborat amb uns criteris rigorosos a partir de les enquestes toponímiques realitzades per més de 250 enquestadors en tots els municipis valencians, el resultat d’este treball és un recull de 50.000 topònims, que es poden consultar també a través de l’aplicació informàtica incorporada a la mateixa publicació (Topoval).

 

Publicat en dos volums, la introducció del Corpus conté els objectius de l’obra, la metodologia de l’enquesta i els criteris lingüístics utilitzats per a la revisió i fixació de la forma normalitzada dels topònims, que és la que finalment apareix en les sèries cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic Valencià i la que constituïx el punt de referència per a les administracions públiques i per a tota la societat en general.