CASTELLANO | ENGLISH

Títol:

Lloc d’edició:

Periodicitat:

Any  de publicació:

El Cuento del Dumenche

El País Valencià

El Poble Valencià

Esclat

Germania19250415001BV001A

Germania

L’Hora

Nostra Novela

Els continguts del repositori allotjats en els nostres servidors informàtics, inclosos els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la Biblioteca Valenciana o de tercers que n’han autoritzat l’ús.

 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en compliment de les finalitats públiques que li atribuïxen les lleis, posa els continguts a disposició pública i gratuïta. Els usuaris del repositori poden fer-ne ús amb finalitats d’informació individual o d’investigació exclusivament. Per tant, no se’n permet cap ús comercial, la rèplica en altres webs, ni la reproducció o transmissió amb finalitats diferents de les indicades. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua podrà interposar les accions legals que considere oportunes contra les vulneracions de la propietat intel·lectual.

 

En el cas dels continguts del repositori als quals s’accedix a través de webs de tercers, els usuaris hauran d’atindre’s a les polítiques d’ús dels seus propietaris.