CASTELLANO | ENGLISH

El Cullerot

Fitxa de publicació

Subtítol :

Periodic humoristic é independent

Lloc d’edició:

Alacant

Data del primer número:

13/12/1896

Data de l’últim número:

06/11/1898

Periodicitat:

Setmanal

Números publicats:

85?

Editor:

Ministeri de Cultura

Procedència de la col·lecció digitalitzada o web enllaçat: 

Ministeri de Cultura

Observacions: 

La digitalització no conté reconeixement de text. Sembla que s'interrompé la publicació entre 5-12-1897 i 13-3-1898. Falten els números 1, 2 i 3, que es degueren publicar en 1896, i 21 i 41, de 1897. Falten també els números 1, 2, 3, 18, 26 i 27, de 1898.

Exemplars: Fes clic ací