CASTELLANO | ENGLISH

Germania

Fitxa de publicació

Subtítol :

Revista lliteraria i científica

Lloc d’edició:

València

Data del primer número:

15/04/1925

Data de l’últim número:

01/04/1926

Periodicitat:

Quinzenal

Números publicats:

26

Descripció física:

31 cm