CASTELLANO | ENGLISH

Biblioteca de l'AVL

Menu

PRESENTACIÓ

La biblioteca es troba en el monestir de Sant Miquel dels Reis (av. de la Constitució, 284, 46019, València), seu de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El fons bibliogràfic està especialitzat en el camp de la filologia, i s’ha format i va creixent per a servir de suport als requeriments bibliogràfics derivats de les funcions i de les competències de la institució.

El catàleg en línia és la ferramenta que permet conéixer la bibliografia que conté la biblioteca de l’AVL. En l’apartat Novetats del menú, es troben les incorporacions més recents.
La biblioteca de l’AVL forma part de la xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat Valenciana (BEGV)

PÚBLIC USUARI

Intern: el personal de l’AVL té accés a tots els servicis que presta la biblioteca (consulta, préstec, desiderates, reprografia, sol·licituds d’informació, etc.).

Extern: el públic en general té accés a la consulta del catàleg, a peticions d’informació i a la consulta en sala, amb la sol·licitud prèvia.