CASTELLANO | ENGLISH

Biblioteca de l'AVL

Menu

EL CATÀLEG

El catàleg en línia permet accedir al fons de la biblioteca per mitjà de diversos tipus de busca: predefinida i en el catàleg.

 

Les busques predefinides es duen a terme seleccionant, en l’apartat Àrees temàtiques del menú de l’esquerra, l’opció desitjada.

 

Les busques en el catàleg inclouen les opcions següents:

 

Busca ràpida: permet buscar un terme sobre tots els camps o seleccionar autories, títols o matèries, sense possibilitat de combinar-los.

 

Explorar: possibilita la busca assistida sobre índexs i tesaurus.

 

Busca: oferix l’opció de combinar camps i usar diferents criteris de busca