CASTELLANO | ENGLISH

Biblioteca de l'AVL

Menu

CONTACTE

Biblioteca de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

Monestir de Sant Miquel dels Reis

Avinguda de la Constitució, 284

46019 València

 

Si vol contactar amb nosaltres pot fer-ho telefònicament en l’horari següent:

De dilluns a divendres de 8.00 a 14.00

També pot enviar-nos un correu electrònic o emplenar el formulari de contacte.

Contacte

Condicions d’ús

L’informem que les seues dades personals arreplegades a través del formulari de contacte seran tractades per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua com a responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i atendre la consulta realitzada fent ús del consentiment manifestat per vosté. Les dades personals de contacte no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos en la llei. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir les obligacions legals, mentre no s’opose al tractament o siga revocat el consentiment.

Així mateix, en qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, d’oposició. En el cas que considere que el seu dret a la protecció de dades ha sigut vulnerat, pot presentar una reclamació davant del nostre delegat de protecció de dades  (dpd@avl.gva.es) si ho considera convenient, davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).