CASTELLANO | ENGLISH

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Toponímia de l’Albufera de València. Toponímia i antroponímia de l’Horta Sud i de la Ribera Baixa..

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Silla, 27 i 28 d’octubre del 2023. Cloenda, a càrrec d’Immaculada Cerdà.

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Silla, 27 i 28 d’octubre del 2023. Comunicació d’Empar Minguet.

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Silla, 27 i 28 d’octubre del 2023. Passejada toponímica per l’Albufera.

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Silla, 27 i 28 d’octubre del 2023. Ponència de Francesc Ferrer.

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Silla, 27 i 28 d’octubre del 2023. Ponència de Francesc Baixauli.

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Silla, 27 i 28 d’octubre del 2023. Comunicació de Maribel Guardiola.

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Silla, 27 i 28 d’octubre del 2023. Comunicació de Ramon Ferrer.

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Silla, 27 i 28 d’octubre del 2023. Presentació de fullets de toponímia. Maite Mollà

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Silla, 27 i 28 d’octubre del 2023. Ponència de Juli Jordà.

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Silla, 27 i 28 d’octubre del 2023. Presentació. Verònica Cantó i Laura Millán

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Silla, 27 i 28 d’octubre del 2023. Ponència Josep Martines i Sandra Montserrat.

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Silla, 27 i 28 d’octubre del 2023. Ponència de Josep Antich.

XVI Jornada d’Onomàstica. Hidronímia. Silla, 27 i 28 d’octubre del 2023. Resum