CASTELLANO | ENGLISH

Jornada Terminologia de la Pilota

Resum de la Jornada de Terminologia de la Pilota, celebrada a Alzira el 22 d’abril del 2023.

Cloenda Jornada de Terminologia de la Pilota, celebrada a Alzira el 22 d’abril.

Jornda de Terminologia de la Pilota. Taula redona “La terminologia de la pilota: revisió de materials”. Alzira, 22 d’abril del 2023.

Jornada de Terminologia de la Pilota. Taula redona “Noves modalitats, reptes terminològics i reptes de difusió”. Alzira, 22 d’abril del 2023.