CASTELLANO | ENGLISH

FORMULARI PER A VALENCIANITZAR EL NOM 

GESTIÓ DE VALENCIANITZA EL TEU NOM

"*" indicates required fields

Hidden
YYYY slash MM slash DD
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

Condicions legals

L'informem que les seues dades personals, arreplegades a través del formulari de contacte, seran tractades per l´Acadèmia Valenciana de la Llengua en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i atendre la consulta realitzada en virtut del consentiment manifestat per vosté. Les dades personals de contacte no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos en la llei. Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir les obligacions legals, mentre no s'opose al tractament o siga revocat el consentiment. Així mateix, en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, d’oposició. En el cas que considere que el seu dret a la protecció de dades ha sigut vulnerat, pot presentar reclamació davant del nostre delegat de protecció de dades dpd_avl@gva.es o, si així ho estima, davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

Tràmits Per A La Valencianització Del Nom O Del Cognom

Segons la legislació vigent, les persones que vullguen adaptar l’ortografia del seu nom o cognom al valencià s’han d’adreçar al Registre Civil en què foren inscrites i sol·licitar-ho a la persona encarregada. 

 

Els procediments són diferents segons que es tracte d’un nom o d’un cognom, tal com s’indica a continuació. 

 

NOMS O PRENOMS

Substitució del nom inscrit en qualsevol llengua Per l’equivalent en valencià o correcció de la grafia errònia del nom 

 

La valencianització del nom és un procediment ràpid i senzill. Només cal presentar la sol·licitud en el Registre Civil on s’està inscrit (si no n’hi ha en la població, la sol·licitud es presenta en el jutjat de pau o en l’ajuntament). Exemples: Carme en lloc de Carmen  Vicent en lloc de Vicente Gemma en lloc de Gema El Vocabulari de noms de persona publicat per l’AVL l’any 2017 té caràcter normatiu i oficial (es pot consultar fent clic ací). Per consegüent, els noms valencians que hi apareixen i la seua equivalència en castellà han de ser considerats plenament correctes a l’efecte de fer la inscripció en el Registre Civil.

COGNOMS O LLINATGES 

Correcció de la grafia errònia o adequació a la normativa ortogràfica actual dels cognoms valencians 

 

El procediment de correcció de la grafia errònia o adequació a la normativa ortogràfica actual dels cognoms valencians és igualment un procés molt senzill. Cal presentar la sol·licitud en el Registre Civil on s’està inscrit (si no n’hi ha en la població, la sol·licitud es presenta en el jutjat de pau o l’ajuntament) i aportar un informe que acredite la correcció lingüística del cognom.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a ens normatiu competent en matèria d’onomàstica, facilita als interessats un informe sobre la correcció de la forma proposada del cognom.

Exemples:

Montsó en lloc de Monzó 

Pujades en lloc de Puchades 

Alemany en lloc d’Alemañ

Paià en lloc de Payá 

Dolç en lloc de Dolz 

Per a més informació, veja també Registre Civil on-line (Altres tràmits. Canvi de nom i/o cognoms).

Òmpliga les dades requerides en el formulari anterior i en breu rebrà en l’adreça indicada, per correu postal, un informe de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua que acredita la forma correcta del seu nom o cognom. Este informe l’haurà d’adjuntar a la sol·licitud que presente en el Registre Civil.