CASTELLANO | ENGLISH

Política de privacitat

1.  Qui és el responsable del tractament de les seues dades personals?

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua té la condició de responsable del tractament de les dades personals arreplegades en el seu web, i està assessorada i supervisada per a la protecció adequada d’estes dades pel nostre delegat de protecció de dades (dpd@avl.gva.es).

2.  Per a què tractem les seues dades personals de contacte?

Les dades que se’ns faciliten, així com les altres dades generades durant el desenvolupament de la relació amb l’usuari, les podem tractar per a diferents finalitats en funció dels servicis que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb este i gestionar la prestació dels servicis demandats o prestats per I’Acadèmia.

Si és el cas, es poden indicar finalitats més explícites i concretes en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita el que puguem tractar les seues dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment dels usuaris, en uns altres el compliment d’una obligació legal per part nostra, en uns altres el compliment per l’AVL d’una missió realitzada en interés públic o en exercici de poders públics, en uns altres la protecció d’interessos vitals i també en l’execució d’un contracte.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria perquè són imprescindibles per a atendre la seua petició i/o prestar els nostres servicis; si no les facilita, no podrem dur a terme la petició o prestar els servicis.

Quan el tractament es base en el seu consentiment, este s’entendrà atorgat de forma inequívoca, i es considerarà, per part seua, un acte afirmatiu clar, de manifestació d’este consentiment.

4. Per quant de temps conservem les seues dades personals?

En general, les dades personals que se’ns faciliten les conservarem, mentre l’usuari no sol·licite suprimir-les, per a mantindre un historial d’atenció i gestionar els nostres servicis de forma eficient, mentre la persona interessada no sol·licite suprimir-les. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejades durant el temps necessari, i el seu tractament es limitarà únicament a algun d’estos supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualsevol responsabilitat per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb els usuaris.

5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seues dades personals?

Les dades que ens proporciona podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de fins directament relacionats amb funcions legítimes del cedent i del cessionari, per exemple a les entitats o organismes als quals hi haja l’obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a dur a terme projectes socials o culturals, o acords de col·laboració, etc.

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Per a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició, haurà de presentar un escrit en el registre d’entrada de l’Acadèmia (monestir de Sant Miquel dels Reis, avinguda de la Constitució, 284, 46019, València) o, si és el cas, al nostre delegat de protecció de dades (dpd@avl.gva.es).

En l’escrit haurà d’especificar quin d’estos drets sol·licita i haurà de mostrar el DNI o un document identificatiu equivalent o, en cas d’enviament postal, acompanyar-lo amb la fotocòpia. En cas que actue per mitjà d’un representant, legal o voluntari, també haurà d’aportar un document que acredite la representació i un document identificatiu del representant.

En tot cas, també podrà formular reclamacions davant de l’Agència Espanyola de Protecció de dades (https://www.aepd.es/).