CASTELLANO | ENGLISH

Sol·licitud exposició itinerant

Les dades facilitades les tractarà l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en qualitat de responsable de tractament, amb la finalitat de
gestionar la sol·licitud d’este formulari.

Per a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, haurà de presentar un escrit en el registre d’entrada www.avl.gva.es/seuelectronica o, si és el cas, al nostre delegat de protecció de dades (dpd@avl.gva.es).

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).