CASTELLANO | ENGLISH

zitzània

[27/10/2020]

La zitzània és una planta herbàcia de la família de les gramínies. Té unes tiges dretes i robustes, de les quals ixen fulles linears i flors en espigues terminals, amb arestes agudes. Es cria espontàniament en els sembrats, a on sovint es confon amb altres cereals. En la terminologia científica és coneguda amb el nom de Lolium temulentum, en què el primer component, lolium, que és el nom amb què era coneguda esta planta entre els romans, designa el gènere; i el segon component, temulentum, que deriva de la veu llatina temulentia, significa ‘embriaguesa’. Es diu així perquè, mesclant el gra d’esta planta amb el del blat, produïx efectes embriagadors. Per eixe motiu en castellà esta planta és coneguda també amb el nom de borrachuela.

L’expressió sembrar zitzània, habitual originàriament en textos religiosos, s’usa per a referir-se a aquells que, malparlant d’altres persones, generen discòrdies i enemistats entre els membres d’un grup.

Més informació…