CASTELLANO | ENGLISH

xantatge

[01/03/2017]

Un xantatge és una acció destinada a coaccionar algú, amenaçant-lo amb qualsevol actuació que li cause un perjuí en el cas que es negue a fer allò que el coaccionador li exigix. El mot prové del francés chantage, creat a partir del verb chanter, que significa ‘cantar’. Però no era el sentit primari de cantar, el de produir sons melodiosos amb la veu, el que va originar el substantiu chantage, sinó el sentit argòtic de confessar, per mitjà d’extorsions, alguna informació que es volia mantindre oculta.

El vocable ha fet fortuna. Són moltes les persones que, a tot arreu, valent-se d’un estatus de poder, tenen la temptació d’exercir coaccions per a aconseguir els seus propòsits; i moltes les llengües que s’han vist en la necessitat d’adaptar la paraula: en castellà s’ha assimilat com a chantaje; en portugués, chantagem; en basc, xantaia.

Més informació…