CASTELLANO | ENGLISH

xalet

[19/02/2018]

La paraula xalet ens ha vingut del francés chalet, concretament de la varietat francoprovençal parlada a Suïssa. Es tracta d’una forma de diminutiu de la veu preromànica cala, que significava ‘refugi, abric’ . Originàriament, amb esta paraula es feia referència a una cabanya de fusta que els pastors suïssos destinaven a la fabricació de formatges i mantega. Però, amb el temps, passà a designar una construcció de fusta característica de les regions alpines. Jean-Jacques Rousseau, natural de Ginebra, contribuí decisivament a popularitzar este mot a través de la novel·la Júlia, o la nova Heloïsa, publicada en 1761.

Entre nosaltres, el vocable xalet començà a usar-se a principis del segle XX, però referit a una casa independent, generalment envoltada de jardí i situada fora de la població o en un barri residencial.

Més informació…