CASTELLANO | ENGLISH

voga

[08/07/2021]

La paraula voga (pronunciada amb o oberta, i escrita amb v, no amb b —com en castellà boga—) s’utilitza en el sentit de ‘auge’, ‘fortuna’, ‘bona acceptació’. El seu ús és relativament recent. Literàriament, es documenta a començaments del segle XX. Jesús Ernest Martínez Ferrando escrivia en 1919 en la seua novel·la La botiga dels llibres vells que «es sentia identificada amb la Leonora de la famosa novel·la de Blasco Ibáñez Entre naranjos, aleshores en plena voga literària arreu del món…». Ara s’utilitza sobretot formant part de l’expressió «estar en voga», amb el significat de ‘estar de moda’.

Amb este sentit ens havia arribat del francés vogue, a on ja s’usava en este sentit des de feia temps. Però al francés sembla que li havia arribat de l’italià voga, mot que ja s’usava amb el significat de ‘reputació’ des del segle XV. Així i tot, en el seu origen més remot, el vocable voga prové del llatí vocare, que significava ‘cridar’; al·ludia específicament a l’acció de cridar als remers d’una barca perquè vogaren (és a dir, ‘remaren’) amb força i amb un moviment coordinat per a impulsar millor l’embarcació. En el fons, esta actuació simultània d’un grup de persones explica en gran part el sentit que ha adquirit actualment la paraula voga. Quan alguna cosa està en voga, és, efectivament, perquè moltes persones fan el mateix: porten la mateixa roba, lligen el mateix llibre, escolten la mateixa música…

Més informació…