CASTELLANO | ENGLISH

virus

[19/05/2017]

La paraula virus prové de la forma llatina homònima, que significava ‘suc’, especialment el de caràcter tòxic que supuraven certes plantes. Però, a partir de 1899, en què es descobrí un organisme de dimensions molt més reduïdes que el bacteri i que només podia reproduir-se en l’interior de determinades cèl·lules vives, el terme virus ha quedat associat a estos agents infecciosos.

Per analogia amb el funcionament d’estos microorganismes, també reben el nom de virus certs programes informàtics que s’instal·len en l’ordinador sense permís del propietari i que tenen la capacitat de propagar-se a altres ordinadors i alterar-ne el funcionament.

Amb un ús metafòric, el mot virus també s’usa per a referir-se a idees o comportaments considerats nocius i que, en determinades circumstàncies, s’expandixen ràpidament d’unes persones a altres. Amb este sentit es parla, per exemple, del «virus del racisme».

Més informació…