CASTELLANO | ENGLISH

verd

[01/09/2016]

El color verd designa el color de l’herba tendra, i de fet el seu ètim, la paraula llatina viridis, significava ‘vigorós, viu, jove’, com les plantes quan estan exuberants. En valencià, contràriament al castellà, quan s’usa amb valor d’adjectiu, té doble terminació: verd per al masculí («un mocador verd») i verda per al femení («una camisa verda»). El color verd ha passat a significar també ‘immadur, no preparat’ («el tema encara està prou verd»). Però, simbòlicament, el color verd també s’associa a l’esperança. De manera molt expressiva, en valencià hi ha la locució de més verdes en maduren, que convida a confiar que alguna cosa, a pesar de les dificultats inicials, finalment tindrà una resolució positiva.

Més informació…