CASTELLANO | ENGLISH

vent (2)

[16/03/2022]

El vent és un corrent d’aire a gran escala produït per les diferències de pressió atmosfèrica o de temperatura, així com per la inèrcia derivada de la força centrífuga produïda pel moviment de rotació de la Terra. La funció del vent, dins d’un ecosistema global, és crucial per a la vida del planeta. No sols transporta les gotes d’aigua en suspensió del mar a la terra, dotant de vida les terres eixutes; també actua dispersant les llavors de les plantes i afavorint el desplaçament de les poblacions d’insectes voladors.

Abans, quan la majoria de les persones vivien ancorades a la terra, en activitats relacionades amb l’agricultura o la ramaderia, comprendre el llenguatge del vent era important. Entendre’l ajudava a saber si vindria aigua o neu, fred o calor, o potser pols en suspensió o altres calamitats. Per això, cada vent, segons la seua direcció, té un nom específic. Al vent que ve del nord, els valencians li diem tradicionalment tramuntana; al que bufa des de l’est, llevant; si ens arriba del sud, l’anomenem migjorn, i si ve de l’oest, ponent. I encara tenim els vents de gregal, de xaloc, de llebeig i de mestral si es necessita precisar més la direcció de qualsevol vent. Tots estos noms conformen la rosa dels vents.

Per una altra banda, quan els corrents d’aire es produïxen entre les diverses capes de l’atmosfera, amb un desplaçament vertical, es parla, segons siga la seua intensitat, de remolins, de trombes, de mànegues o de tornados.

Més informació…