CASTELLANO | ENGLISH

vacuna

[12/12/2016]

La vacuna és un preparat compost per una suspensió de microorganismes, vius o morts, que s’introduïx en el cos per a estimular la formació d’anticossos i aconseguir així la immunització contra diverses infeccions.

El nom de la paraula vacuna prové de vaca, i es diu així perquè el metge i naturalista anglés Edward Jenner, l’inventor de la primera vacuna contra la pigota, es va adonar que les persones que estaven en contacte amb les vaques no contreien esta malaltia. A partir d’esta observació, provà d’inocular a persones sanes el virus de la pigota de les vaques, que tenia un caràcter benigne, a fi d’immunitzar-les contra el devastador virus conegut com a Variola. El procediment no estava exempt de risc, però resultà enormement efectiu. De fet, actualment la pigota es considera totalment eradicada.

En valencià, a més de vacuna, forma procedent del castellà, s’ha generat també la variant vaccí, presa per via culta del llatí vaccinus, que connecta amb la forma que han adoptat altres idiomes, com ara l’anglesa vaccine, la francesa vaccin, l’alemanya Vakzine o la italiana vaccino.

Més informació…