CASTELLANO | ENGLISH

vacacions

[31/07/2017]

La paraula vacacions, plural de vacació, prové del llatí vacatio -onis, que originàriament feia referència al període durant el qual estava vacant un càrrec o una plaça. D’esta absència circumstancial del lloc de treball, la paraula vacacions es traslladà a l’àmbit educatiu per a designar el temps en què cessava l’activitat docent, habitualment durant l’etapa estival.

Però la idea de vacacions com a temps de descans concedit a un treballador assalariat començà a prendre cos durant el segle passat; fou concretament l’any 1936 quan el Govern francés del Front Popular aprovà per primera vegada una llei que establia un temps de descans obligatori retribuït. Este dret laboral ha anat estenent-se a poc a poc arreu del món, si bé encara hi ha molts països on no existix cap regulació administrativa sobre esta qüestió.

Més informació…