CASTELLANO | ENGLISH

tsunami

[02/09/2018]

Un tsunami és una ona de grans dimensions (normalment superior a 15 metres) que es desplaça en totes les direccions a una gran velocitat. Sol estar provocat per un sisme submarí, encara que ocasionalment també pot estar causat per erupcions volcàniques submarines. Prové del japonés, i no és estrany que siga així, ja que este tipus de fenòmens són relativament freqüents en la costa del Japó.

La paraula tsunami és el resultat de la combinació de tsu, que significa ‘badia’ o ‘port’, i nami, que vol dir ‘ona’. Es tracta d’un terme que en els àmbits especialitzats és usat des de 1939, en què el sismòleg americà d’origen alemany Beno Gutenberg proposà l’adopció d’este vocable per a referir-se al fenomen descrit. L’ús de la paraula tsunami es popularitzà sobretot a partir del devastador tsunami que assolà la costa del sud-est asiàtic a finals de 2004, recreat en la pel·lícula de Juan Antonio Bayona L’impossible.

Més informació…