CASTELLANO | ENGLISH

trompellot

[26/01/2017]

La paraula trompellot antigament s’usava fent referència a una gran pedra, de forma troncocònica, és a dir, una espècie de grandíssima trompa, que servia de mola en les almàsseres per a xafar olives.

En algunes comarques, també s’ha utilitzat la paraula trompellot per a designar una peça cilíndrica de pedra per a desgranar les espigues dels cereals.

Però, amb la mecanització de les faenes agrícoles, estos usos de la paraula trompellot han quedat com a relíquies històriques que adornen museus. L’ús actual del vocable trompellot està associat sobretot a una persona bellugadissa, sense trellat, que parla molt sense saber realment el que diu; que pretén fer moltes coses, però que tot ho fa desgavelladament, sense orde ni concert.

Més informació…