CASTELLANO | ENGLISH

trinquet

[22/02/2017]

El trinquet és el nom que rep el recinte on es juga a determinades modalitats de pilota valenciana, especialment les d’escala i corda i de raspall. Es tracta d’una pista tancada de forma rectangular de dimensions variables. Les parets més llargues es diuen muralles, i oscil·len entre els 45 i els 60 metres; les més curtes, anomenades frontons, van dels 8,5 als 11 metres. Totes les parets són de color blanc, perquè contrasten amb el color fosc de la pilota de vaqueta. En una de les parets laterals hi ha una escala molt característica, formada per quatre escalons.

La paraula trinquet probablement prové de la forma francesa trinquet, amb què es designava originàriament la pala per a jugar a pilota, i per extensió passà a referir-se a tot el local. En basc, la canxa on es juga a la pilota basca rep igualment el nom de trinket.

Més informació…