CASTELLANO | ENGLISH

transsexual

[03/04/2017]

La paraula transsexual està formada pel prefix trans-, que significa ‘d’una banda a l’altra’, i l’adjectiu sexual, que fa referència de manera genèrica a qualsevol qüestió relacionada amb el sexe o la sexualitat. El transsexual és, per tant, en primera instància, aquella persona que se sent del sexe oposat a aquell al qual pertany biològicament; però, en la pràctica, se sol aplicar més restrictivament a l’individu que s’ha sotmés a una sèrie de tractaments hormonals i a intervencions quirúrgiques per a fer coincidir els propis sentiments d’identitat sexual i la seua aparença física.

Més informació…