CASTELLANO | ENGLISH

Tots Sants (1)

[01/11/2016]

L’expressió Tots Sants fa referència a la festivitat celebrada l’1 de novembre per l’Església catòlica per a commemorar tots els sants, coneguts o desconeguts, segons va instituir el papa Bonifaci IV en el segle vii.

Des del punt de vista lingüístic, crida l’atenció l’omissió de l’article davant de la paraula sants, en contrast amb l’expressió castellana Todos los Santos. Es tracta d’una adaptació fidel de l’expressió llatina originària Omnia Sanctorum, que s’ha mantingut lexicalitzada al llarg del temps. En castellà antic, en realitat, també s’ometia l’article: «darle cada año en la fiesta de Todos Santos dos capones», es deia en Las Siete Partidas de Alfonso X l’any 1491. En algunes llengües del nostre entorn s’ha produït fins i tot una fusió dels components lèxics de l’expressió en una única paraula. És el cas del francés, on la festivitat rep el nom de Toussaint, o de l’italià, on es diu Ognissanti.

Més informació…