CASTELLANO | ENGLISH

tos (1)

[19/12/2019]

Des de la consciència que la tos és consubstancial al gènere humà, s’ha creat l’expressió més vell que la tos. Es tracta d’un recurs comparatiu per a indicar que alguna cosa que es presenta com a novetat en realitat és molt antiga. En llatí se’n deia tussis, forma que probablement està relacionada amb l’arrel del verb tundĕre, ‘colpejar’. I és que la tos ressona en el cervell com un martell que colpeja una volta i una altra l’enclusa de l’orella.

Més informació…