CASTELLANO | ENGLISH

tornado

[16/09/2016]

La paraula tornado té tota la traça, per la seua terminació, de ser un castellanisme. I en part ho és. Però només en part. En realitat, ens ha vingut a través de l’anglés, si bé l’anglés l’havia pres prèviament del castellà tronada. En el viatge d’anada i tornada d’un idioma a l’altre es distorsionà formalment amb una metàtesi en la primera síl·laba (de tro a tor) i un canvi de la vocal final (de a a o), i sobretot s’especialitzà semànticament. Així, transvestit completament, el tornado ha passat a designar una massa d’aire en forma de columna que gira impetuosament formant grans cercles; la part superior de la mànega penja d’un cumulonimbus, i la base, quan entra en contacte amb la terra, sol arremolinar tot allò que troba amb un gran poder destructiu.

Més informació…