CASTELLANO | ENGLISH

tord

[29/10/2019]

El tord és un pardal d’uns 23 centímetres de llarg; té el bec prim, de color negre; el llom està recobert amb plomes grisenques; les del ventre, en canvi, són blanquinoses, amb taques fosques, quasi negres, de forma triangular. En castellà hi ha un refrany al·lusiu a la dimensió desproporcionada del cos respecte al cap, que, aplicat a persones, es transforma en «ser de la raza del tordo: la cara fina y el culo gordo»

En la terminologia científica esta au és coneguda amb el tàxon de Turdus philomelos. El nom de turdus fa referència al nom que ja rebia este pardal en llatí, provinent de l’indoeuropeu trozdos (en txec es manté la forma drodz). El nom amb què es designa l’espècie, philomelos, fa referència a Filomela, un personatge de la mitologia grega a qui els déus transformaren en au cantora per a facilitar que poguera escapar-se dels seus perseguidors. Filomela (que per dissimilació ha donat lloc a l’antropònim Filomena) és el resultat de la fusió de philo, ‘amant de’, i melos, ‘cant’. L’ornitòleg alemany Cristian Ludwig Brehm li posà este nom perquè el tord té un cant molt melodiós.

Més informació…