CASTELLANO | ENGLISH

testaferro

[16/12/2016]

La paraula testaferro prové de l’expressió portuguesa testa de ferro, que significa literalment ‘cap de ferro’. Es tracta d’una expressió que començà a popularitzar-se a principis del segle xix, i que posteriorment es lexicalitzà amb la forma fusionada testaferro.

El seu significat fa referència a una persona que figura nominalment com a representant visible d’un negoci o d’un contracte, però en realitat el seu nom només servix per a ocultar la identitat del verdader beneficiari de les transaccions. És, per tant, el col·laborador necessari per a la comissió d’un frau.

Però l’ús de la paraula testaferro cada vegada s’ha estés a més àmbits, com queda de manifest en este fragment del llibre Nosaltres els valencians, de Joan Fuster: «potser va tenir-hi una part influent el dominic Ferrer, testaferro del Papa Luna», en què fa servir el mot amb un significat de persona que actua seguint les directrius o salvaguardant els interessos d’algú altre.

Més informació…