CASTELLANO | ENGLISH

test

[30/03/2020]

La paraula test en valencià té dos significats ben diferents. N’hi ha un que fa referència a un recipient de fang cuit, que s’usa generalment per a criar plantes (en castellà, tiesto). Este significat, ben tradicional, prové directament del llatí tĕstu, que tenia bàsicament el mateix significat que en l’actualitat. En textos antics esta paraula també s’usava amb el significat de ‘crani’, i d‘ací deriva testa, ‘cap’.

Però la paraula test té actualment un altre significat, cada vegada més habitual, que fa referència a una ‘prova’. Este significat prové de l’anglés test, que l’havia pres del francés antic, a on s’utilitzava en l’àmbit de l’alquímia per a designar un pot en què es comprovava la puresa de l’or i altres metalls preciosos. A partir d’este ús, el psicòleg nord-americà James McKeen Cattel feu servir en 1890 l’expressió mental test per a referir-se a una prova dissenyada per ell per a mesurar la intel·ligència. El terme no ha cessat d’eixamplar-ne el significat, i ara es fa servir per a referir-se a alguna prova que permet avaluar qualsevol aspecte.

Més informació…