CASTELLANO | ENGLISH

terrorisme

[21/12/2016]

La paraula terrorisme és un derivat de terror. El sufix -isme afig al terme terror una categorització de doctrina política, tal com passa amb socialismeliberalismecomunismeanarquisme i tantes altres paraules formades amb este mateix sufix. El terme terrorisme, per tant, no es pot aplicar a una acció concreta que genere terror, sinó a l’ús sistemàtic i premeditat de la violència com a recurs per a generar un clima de terror amb l’objectiu d’aconseguir uns determinats objectius polítics.

L’origen de la paraula terrorisme es remunta a la Revolució Francesa, concretament al període conegut com a Regnat del Terror, comprés entre setembre de 1793 i juliol de 1794, quan el Govern jacobí de Robespierre empresonava o executava els opositors al règim revolucionari sense respectar cap garantia processal.

Més informació…