CASTELLANO | ENGLISH

termini

[11/05/2017]

La paraula termini prové del llatí terminium. Originàriament, tenia el mateix sentit que terme, especialment el de ‘línia divisòria entre dos possessions o territoris’. Però gradualment ha anat especialitzant-se semànticament per a referir-se exclusivament al temps assenyalat per a la realització d’alguna activitat.

En l’àmbit econòmic, la paraula termini s’utilitza modernament per a substituir el castellanisme *plaç, és a dir, el ‘pagament parcial que es fa en un temps fixat fins a completar la suma que s’ha de pagar’.

Cal tindre present també, en relació amb la pronunciació d’esta paraula, que la vocal tònica recau sobre la segona síl·laba, -mi-. A vegades, erròniament, es fa esdrúixola per influència del castellà término. Entre els valencians, també és molt habitual la variant determini.

Més informació…