CASTELLANO | ENGLISH

tempestat i tempesta

[20/12/2016]

La paraula tempestat deriva del llatí tempestas, on tenia un sentit neutre, per a referir-se a l’estat del temps atmosfèric, fóra bo o roín. Però en valencià, i en general en les llengües romàniques, la paraula tempestat s’ha associat a una pertorbació violenta de l’atmosfera acompanyada de forts vents i precipitacions intenses, i especialment la que comporta una agitació violenta de la superfície del mar.

La forma tempesta té un sentit equivalent, encara que literàriament sovint s’ha utilitzat en sentit figurat, per a referir-se a una situació de conflicte emocional, amb crits i baralles, i així és com la usava Ausiàs March en un preciós poema en què, parlant d’ell mateix, confessava que «Yo son aquell qui·n lo temps de tempesta, / quant les més gents festegen prop los fochs / e pusch haver ab ells los propris jochs, / vaig sobre neu, descalç, ab nua testa, / servint senyor qui jamés fon vassall».

Estes dos formes tenen també els seus correlats en les llengües del nostre entorn: en castellà, tempestad, i en portugués, tempestade; en francés, tempête, i en italià, tempesta.