CASTELLANO | ENGLISH

televisió

[13/02/2018]

La paraula televisió és un cultisme híbrid pres de l’anglés, format a partir de la combinació del prefix d’origen grec tele-, que significa ‘distància’, i del terme llatí visio. Fou usat per primera vegada pel professor d’origen rus Konstantin Perski l’any 1900. Les primeres emissions a través d’este nou mitjà es feren en 1929 per part de la BBC, però a Espanya no tingueren lloc fins a 1956.

En valencià, la paraula televisió no s’incorporaria als diccionaris fins a mitjan dècada dels seixanta. La definició inicial només feia referència al sistema de transmissió d’imatges en moviment i de sons per mitjà d’ones electromagnètiques; però, amb el temps, la paraula televisió ha passat també a usar-se, al costat de televisor, per a designar l’aparell receptor. A mesura que este mitjà de comunicació s’ha fet més popular, cada vegada és més corrent l’ús de la forma apocopada tele.

Més informació…