CASTELLANO | ENGLISH

taxi

[29/01/2019]

Un taxi és un automòbil conduït per una persona, anomenada taxista, que transporta passatgers d’un lloc a un altre a canvi d’una determinada quantitat de diners. El taxi està reconegut com a servici públic, i com a tal les seues tarifes estan estipulades per organismes públics.

L’origen de la paraula taxi és un acurtament de la paraula taxímetre, que és un aparell que servix per a determinar la tarifa que han de pagar els clients en funció de la distància recorreguda i de la duració del trajecte. Este aparell fou inventat a Alemanya a finals del segle XIX, i se li donà el nom de taxameter combinant les veus d’origen grec taxa, que ja tenia el mateix significat que actualment, i meter, que vol dir ‘mesurador’. Però, a principis del segle XX, quan fou assimilat pel francés, es transformà en taximètre, i partint d’esta forma, amb lleus variacions, ha anat adaptant-se a moltes altres llengües.

Més informació…