CASTELLANO | ENGLISH

taronja

[17/10/2017]

La taronja és una fruita de forma esfèrica, amb una corfa rugosa i grossa, d’un color molt característic, mescla de roig i groc, i una polpa molt sucosa dividida en gallons. La paraula prové de l’àrab tųrųnǧa, tot i que els àrabs actuaren com a mers transmissors de la forma indopèrsica originària.

Durant l’Edat Mitjana, fou habitual la variant toronja: «null hom o fembra qui vena vy en menut no gos tenir rams sinó de toronges», es diu en el Llibre d’establiments i ordenacions de la ciutat de València, de 1296.

Amb tot, la varietat més antiga era la que actualment coneixem com a taronja agra o borda, de sabor amarg, però antigament era coneguda com a naronja. Esta variant és la forma equivalent a la castellana naranja, la portuguesa laranja, la italiana arancia i la francesa o anglesa orange.

Actualment, s’han multiplicat els noms específics de varietats de taronges que han adquirit una denominació substantiva. Algunes d’estes denominacions ja consten fins i tot en els diccionaris, com nàvelnavelatenavelinasanguinawashingtonavernaclausellina i califòrnia.

Més informació…