CASTELLANO | ENGLISH

taní

[09/07/2018]

La paraula taní prové del francés tanin, que l’havia pres de l’alt alemany tanna, ‘roure’. El taní és una substància que es troba en alguns teixits vegetals, com ara la corfa de certs arbres, especialment el roure o el castanyer, i també en la pell o les llavors del raïm. Gràcies a les seues propietats astringents, conegudes des de ben antic, s’ha utilitzat la corfa del roure per a adobar les pells. En anglés, de fet, este procés de conversió de les pells d’animals en cuiro és anomenat tanning.

Però actualment la paraula taní està associada sobretot a la cultura del vi. Els tanins són concretament unes substàncies químiques naturals presents en el vi negre que, en contacte amb la llengua o les genives, aporten sensacions d’aspror, de sequedat o d’amargor.

Més informació…