CASTELLANO | ENGLISH

susceptible

[20/07/2017]

L’adjectiu susceptible prové de la forma llatina susceptibilis, que era un derivat del participi passat del verb suscipere, que significa ‘prendre, assumir’. Partint d’este significat originari, començà a utilitzar-se com a cultisme des de finals del segle xvii per a indicar que alguna cosa pot rebre l’acció del que s’expressa a continuació: «un projecte susceptible de millores». Però, més modernament encara, des de començaments del segle xx, per influència del francés, la paraula susceptible passà a utilitzar-se també per a referir-se a les persones que s’ofenen fàcilment per qualsevol cosa.

La psicologia moderna relaciona la susceptibilitat amb el perfil de persones hipersensibles, normalment amb una baixa autoestima i molt vulnerables emocionalment, que sovint tendixen a interpretar qualsevol comentari intranscendent com un atac personal.

Més informació…